logo-asistenca-transparent

Usposabljanje osebnih asistentov

Osebni asistent je dolžan, preden prične prvič izvajati osebno asistenco, opraviti usposabljanje v skladu s tem zakonom. Vsebina osnovnega usposabljanja obsega:

  • pravice, ki izhajajo iz Konvencije o pravicah invalidov in zakona, ki ureja delovna razmerja,
  • pomen osebne asistence, odnos in komunikacija uporabnik – osebni asistent, pravice in obveznosti uporabnikov in osebnih asistentov ter izvajalcev osebne asistence,
  • varstvo in zdravje pri delu in
  • seznanitev z etičnimi načeli v socialnem varstvu.

Praktičen del usposabljanja pa poteka pri uporabniku in se razlikuje od uporabnika do uporabnika. Oseba, ki uspešno zaključi usposabljanje, pridobi potrdilo o uspešno zaključenem usposabljanju, ki ga izda izvajalec usposabljanja.

Osebni asistent se mora na poziv izvajalca osebne asistence vsako leto vsaj en delovni dan dodatno izobraževati za opravljanje osebne asistence. Poklicna usmeritev asistenta ne vpliva na to ali potrebuje usposabljanje ali ne. Usposabljanje morajo opraviti vsi asistenti brez izjeme.

Usposabljanje uporabnika

Uporabnik osebne asistence in njegov zakoniti zastopnik, če ga ima, sta dolžna, preden prvič koristita storitve osebne asistence, opraviti usposabljanje v skladu s tem zakonom. Osnovna vsebina programa usposabljanja uporabnikov in zakonitih zastopnikov mora vsebovati: pravice, ki izhajajo iz Konvencije o pravicah invalidov in zakona, ki ureja delovna razmerja, pomen osebne asistence, odnos in komunikacija uporabnik – osebni asistent, pravice in obveznosti uporabnikov in osebnih asistentov ter izvajalcev osebne asistence, varstvo in zdravje pri delu in seznanitev z etičnimi načeli v socialnem varstvu. Uporabnik in zakoniti zastopnik, ki uspešno zaključita usposabljanje, pridobita potrdilo, ki ga izda izvajalec in ni časovno omejeno.

Usposabljanja ni potrebno opravljati uporabniku, ki ni opravilno sposoben. Namesto njega mora usposabljanje opraviti njegov zakoniti zastopnik in mu kolikor je le mogoče na njemu razumljiv način razložiti obvezno vsebino usposabljanja za osebno asistenco.

Predlogi – Javna razprava o ZOA INFO
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je konec decembra v javno razpravo posredovalo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci. Komentarje in predloge lahko podate še do 25. januarja 2021 prek portala e-demokracija.
Več na...
Vodnik po Zakonu o osebni asistenci
Več...